Bánh Quy bơ MAJESTIC

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Chuyên viên Quản trị mạng (Hà Nội)

Chuyên viên Quản trị mạng (Hà Nội)

Vận hành và quản lý hệ thống mạng máy tính, tổng đài điện thoại, hệ thống video conference các thiết...
 Chuyên viên Quản trị mạng

Chuyên viên Quản trị mạng

Vận hành và quản lý hệ thống mạng máy tính, tổng đài điện thoại, hệ thống video conference các thiết...
Hà Nội - Chuyên viên phát triển Web và Ứng dụng mobile

Hà Nội - Chuyên viên phát triển Web và Ứng dụng mobile

Hợp tác với các chuyên viên phát triển phần mềm, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, kiến trúc sư phần...